לופ שמחזיר פוסטים אחרונים

תיאור:

הסניפט הבא הוא Loop שמחזיר פוסטים אחרונים עם אפשרות לשלוט בכמות הפוסטים שאתם רוצים להציג. בדוגמה הזאת אני מחזיר אותם בצורה של רשימה ורק את הכותרת אבל אתם יכולים כמובן להרחיב ולהוסיף את התיאור ואפילו להוציא מתוך מבנה של רשימה אל תוך DIV בו אתם יכולים גם לשלוט בעיצוב.

first קוד:

  • מה: סניפט של Loop שמחזיר 5 פוסטים אחרונים
  • איפה: בקובץ הרצוי ובמיקום הרצוי בו תרצו להציג את ה-Loop
<h3><?php _e('Recent Articles', 'your_text_domain'); ?></h3>
<ul>
<?php
    $recentPosts = new WP_Query();
    $recentPosts->query('showposts=5'); // כאן אתם קובעים את כמות הפוסטים שאתה רוצים להחזיר

?>
<?php while ($recentPosts->have_posts()) : $recentPosts->the_post(); ?>
    <li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endwhile; ?>
</ul>

סניפטים דומים: