לופ שמחזיר קטגוריות ובתוכן פוסטים בהתאם לקטגוריה

תיאור:

הסניפט הזה קצת מורכב אבל בהחלט שימושי. הלופ הזה מחזיר רשימה של קטגוריות ובהן פוסטים אחרונים בכל קטגוריה. אתם יכולים לקבוע את כמות הפוסטים בכל קטגוריה ואפילו לעצב הכל כי שמתי את זה בתוך DIV עליו קל להחיל שינויי CSS. הLoop הזה במיוחד שימושי לעמודים כמו מפת אתר!

first קוד:

 • מה: סניפט של Loop שמחזיר רשימה של קטגוריות ובתוכן פוסטים אחרונים
 • איפה: בקובץ הרצוי ובמיקום הרצוי בו תרצו להציג את ה-Loop הזה.
<?php 
 $allcats = get_categories('child_of='.get_query_var('cat')); 

	foreach ($allcats as $cat) :
	$args = array(
	'posts_per_page' => 3, // max number of post per category

	'category__in' => array($cat->term_id)
	);
	
	$customInCatQuery = new WP_Query($args); 
	
	if ($customInCatQuery->have_posts()) : 
	echo '<div>';
  echo '<h3>'.$cat->name.'</h3>';
	echo '<ul>';	
  while ($customInCatQuery->have_posts()) : $customInCatQuery->the_post(); ?>
	
  <li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
	
<?php
endwhile; 
echo '</ul></div>';	
?>

<?php else : 
echo 'No post published in:'.$cat->name;        
endif; 
wp_reset_query();
endforeach; 
?>

סניפטים דומים: