קיבוץ פוסטים בתוך קטגוריות ברשימה

תיאור:

סניפט מעולה מעולה שהוא תוצאה של חיפוש אחר דרך להציג רשימה של פוסטים מותאמים (Custom Post Type) בתוך הקטגוריות שלהן ובצורה של רשימה. דרך טובה להמחיש את זה ניתן לראות בדוגמה הבאה:

קטגוריה א

[list_darkgrey]
 • פריט לדוגמה 1
 • פריט לדוגמה 2
 • פריט לדוגמה 3
[/list_darkgrey]

קטגוריה ב

[list_darkgrey]
 • פריט לדוגמה 1
 • פריט לדוגמה 2
 • פריט לדוגמה 3
[/list_darkgrey]   וכן הלאה... נכון לעכשיו הסניפט מותאם לפוסט מותאם (CPT) ולכן רק שנו את השם של הTAXONOMY ואת שם סוג הפוסט והסניפט מוכן לעבודה!

first קוד:

 • מה: קיבוץ פוסט מותאם בתוך קטגוריות בתצוגת רשימה
 • איפה: ישירות במיקום בו אתם רוצים להציג את התוצאה
$terms = get_terms("locations");
$count = count($terms);
if ( $count > 0 ){
  foreach ( $terms as $term ) {
    echo '<h2>' . $term->name . '</h2>';
    echo '<ul>';
    $loop = new WP_Query( array( 
      'post_type' => 'vacationrental',
      'post_per_page' => 100,
      'orderby' => 'date',
      'order' => 'ASC',
      'tax_query' => array(
        array(
          'taxonomy' => 'locations',
          'field' => 'id',
          'terms' => $term->term_id
        )
      )
    ));
    // the loop
    while ($loop->have_posts()) : $loop->the_post();
      // do loop content
      echo '<li>' . get_the_title() . '</li>';
    endwhile;
    // reset $post so that the rest of the template is in the original context
    wp_reset_postdata();
    echo '</ul>';
  }
}

סניפטים דומים: