לופ משני שמחזיר רשימה של פוסטים למעט הפוסט הנוכחי

תיאור:

הסניפט הבא מתחלק לשניים… ראשית עלינו לשמור את זהות הפוסט הנוכחי בתוך הלופ הראשוני ובחלק השני אנו נקרא לרשימת פוסטים (כמה שנרצה) אל תוך לופ שני. זה קצת מורכב אבל אם אתם מבינים עניין זה קוד מועיל במיוחד ועובד גם בCustom Post Type. התועלת האמיתית הסניפט הבא הוא להציג רשימת פוסטים רלוונטים לאחר הפוסט הראשי!

first קוד:

  • מה: קוד קצרצר בו אנו מגדירים את הID של הפוסט הנוכחי כמשתנה גלובלי
  • איפה: בתוך הLoop הראשון בקובץ single.php או page.php או פוסט מותאם.
<?php $GLOBALS&#91;'current_id'&#93; = $post->ID; ?>

second קוד:

  • מה: הסניפט הבא הוא לופ משני אשר יחזיר רשימה של פוסטים למעט הנוכחי
  • איפה: בתוך הLoop הראשון בקובץ single.php או page.php או פוסט מותאם.
<ul>
	<?php
		global $post;
		$args = array(
			'post_type' => 'post', // סוג התוכן בו אתם מטמיעים את הלופ

			'post__not_in' => array($current_id), // המשתנה שהגדרנו בחלק הראשון

			'posts_per_page' => 9, //  כמות הפוסטים או עמודים שנרצה להחזיר

			'orderby' => 'rand' // הסדר בו יחזור הפוסטים

		);			
		$myposts = get_posts( $args );
	foreach( $myposts as $post ) :	setup_postdata($post); ?>
	<li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
	<?php endforeach; ?>
</ul>

סניפטים דומים: