אחזור משתנים משורת הכתובת

תיאור:

פעמים רבות נבקש לקבל משתנים אותם נשלח דרך שורת הכתובת של עמוד מסוים כדי לספק למשתמשים שונים מידע מוכן בצורה שונה. הפונקציה הבאה מאפשרת לנו לעשות זאת בצורה קלה.

first קוד:

// ראשית נטמיע את הפונקציות הבאות
function getUrlVars() {
  var vars = {};
  var parts = window.location.href.replace(/[?&]+([^=&]+)=([^&]*)/gi, function(m,key,value) {
    vars[key] = value;
  });
  return vars;
}

// כעת אפשר לקבל את המשתנים בשורת הURL
var myname = getUrlVars()["myname"];
var mysite = getUrlVars()["mysite"];

second קוד:

https://www.example.com/index.php?myname=שגיב SEO&mysite=sagive.co.il

סניפטים דומים: