אחזור בחירת המשתמש בכפתורי רדיו

תיאור:

הסניפט הבא יעזור לנו להחזיר את הערך הנבחר (כפתור הרדיו עליו המשתמש לחץ) בתוך סדרת כפתורי רדיו בהם עושים שימוש נפוץ בטפסים בעזרת jQuery.

first קוד:

var selected_value = $('[name=radio_group_name]:checked').val();

second קוד:

<input type="radio" name="radio_group_name" id="radio_one" />
<input type="radio" name="radio_group_name" id="radio_two" />
<input type="radio" name="radio_group_name" id="radio_three" />

סניפטים דומים: