אחזור ערך (value) משדה טקסט

תיאור:

פעמים רבות נרצה להחזיר את הערך בשדה טקסט מסוים אשר הוקלד / הודבק על ידי המשתמש באתר שלנו כדי לעשות שימוש במידע זה. הסניפט הבא הוא דרך קלה להחזיר את הערך הקיים בתוך שדה קלט מסוג טקסט כלומר input טקסט סטנדרטי.

first קוד:

// אופציה א
var thevalue = $('input#example_id').val();

// אופציה ב
var thevalue = $('input#example_id').attr('value');

second קוד:

<input type="text" name="example_input" id="example_id'" value="אני הערך שחזר!" />

סניפטים דומים: