ספירת מילים בעזרת PHP

תיאור:

פונקציה קטנה ושימושית שמאפשרת לספור את כמות המילים במחרוזת טקסט כלשהיא בצורה קלה ומהירה! הסניפט משתמש ברגקס כדי לספור את התווים ולכן עובד גם בשפה העברית בצורה מדויקת מאוד! * הנה כלי אשר משתמש בפונקציה זאת: כלי לספירת מילים

first קוד:

  • מה: סניפט שמאפשר לספור מילים בקלות
  • איפה: או בקובץ מצורף או ישירות בדף בו אתם רוצים לספור
<?php
function count_words($string) {
	$wordsCount = count(preg_split('~&#91;^\p{L}\p{N}\'&#93;+~u',$string));
	return $wordsCount;
}
?>

second קוד:

  • מה: הדגמה של שימוש בפונקציה
  • איפה:
$string = "אני מוצא סניפטים שימושיים באתר שגיב SEO!"

// יחזיר את המספר 7
echo count_words($string);

סניפטים דומים: