ספירת תווים בעזרת PHP

תיאור:

פונקציה מעולה ופשוטה מאוד לשימוש אשר עושה שימוש בפקודה mb_strlen כדי לספור תווים של מחרוזת טקסט כלשהו בצורה מדויקת ואפילו מחרוזת טקסט בעברית... * הנה כלי אשר עושה שימוש בפונקציה זאת: כלי לספירת מילים

first קוד:

  • מה: סניפט שמאפשר לספור תווים בקלות
  • איפה:
function count_string_chars($string) {
	$charsCount = mb_strlen($string);
	return $charsCount;
}

second קוד:

  • מה: הדגמה של שימוש בפונקציה
  • איפה:
$string = "אני מוצא סניפטים שימושיים באתר שגיב SEO!"

// יחזיר את המספר 70
echo count_words($string);

סניפטים דומים: