קיצור קוד שתי עמודות

תיאור:

פעמים רבות אנו רוצים ליצור שתי עמודות מבלי לכתוב הרבה CSS או טבלה בשביל לעשות את זה. הקיצור קוד הבא יעזור לנו לעשות את זה בקלות!

first קוד:

  • מה: סניפט שיוצר קיצור קוד של שני עמודות.
  • איפה: בקובץ Functions.php
function half( $atts, $content = null ) {
	return '<div class="container"><div class="half">' . do_shortcode($content) . '</div>';
}
add_shortcode('half', 'half');
 
function half_last( $atts, $content = null ) {
	return '<div class="half_last">' . do_shortcode($content) . '</div><div class="colfix"></div></div>';
}
add_shortcode('half_last', 'half_last');

second קוד:

  • מה: הCSS לקיצור קוד
  • איפה: בקובץ style.css
.one_half { width:45%; padding-bottom: 20px;position:relative; margin-left:5%; float:right; }
.half_last { width:45%; padding-bottom: 20px; float:right; clear: left;}
.colfix { clear: both; }

third קוד:

  • מה: הדגמה של שימוש
  • איפה: ישירות בפוסטים / עמודים בזמן שאתם כותבים את התוכן.
[half]
אני טקסט שיופיע בעמודה הראשונה. העמודה הראשונה תהיה בצד ימין
[/half]
[half_last]
אני טקסט שיופיע בעמודה השנייה ואופיע בצד שמאל.
[/half_last]

סניפטים דומים: