קיצור קוד שמחזיר רשימת פוסטים מתוך קטגוריה נבחרת

תיאור:

הפעם מדובר על קיצור קוד גמיש עם פרמטרים מובנים. קיצור קוד זה מאפשר לכם להחזיר רשימה של פוסטים מתוך קטגוריה מסוימת ומאפשר לכם לקבוע כמה פוסטים ומאיזה קטגוריה.

first קוד:

  • מה: סניפט שמאפשר להחזיר רשימת פוסטים מתוך קטגוריה מסוימת.
  • איפה: בקובץ Functions.php
function sg_get_posts_list($atts, $content = null) {
	 extract(shortcode_atts(array(
	 "num" => 100,
	 "cat" => 10
	 ), $atts));
	 
	global $post;
	$myposts = get_posts('numberposts='.$num.'&order=DESC&orderby=post_date&category='.$cat);
	$retour='<ul class="myposts">';
	
	foreach($myposts as $post) :
	setup_postdata($post);
	$retour.='<li><a href="'.get_permalink().'">'.the_title("","",false).'</a></li>';
	endforeach;
	$retour.='</ul> ';
	
	return $retour;
}
add_shortcode("sgcatposts", "sg_get_posts_list");

second קוד:

  • מה: הדגמה של שימוש
  • איפה: ישירות בפוסטים / עמודים בזמן שאתם כותבים את התוכן.
// cat = הID של הקטגוריה המבוקשת
// amount = כמות הפוסטים שנרצה להחזיר
[sgcatposts cat="1" num="10"]

סניפטים דומים: