פרמלינק חכם

תיאור:

הפעם סניפט שהוא לגמרי התאמה שלי לבעיה כפתור הLIKE של פייסבוק או בכלל כפתור שיתוף של מדיה חברתית בו אנו צריכים כתובת מותאמת של העמוד. לרוב היינו עושים את זה בעזרת get_permalink אבל אם יש לכם לופ בדף הבית תקבלו את הכתובת של הפוסט האחרון ואותו הדבר בדף קטגוריה. ולכן הנה פתרון...

first קוד:

  • מה: פרמלינק חכם לכפתורי שיתוף
  • איפה: בדף Functions.php או בקובץ מוכלל אליו
function smart_permalink() {
	
	// HOMEPAGE
	if(is_home() || is_front_page()) {
		return get_bloginfo('home').'/';
	}
	elseif(is_category()) {
		$catid = get_query_var('cat');
		return get_category_link($catid);
	}
	elseif(is_single()) {
		return get_permalink();
	}
	
}

second קוד:

  • מה: הדגמה של שימוש
  • איפה: בתוך הקוד המותאם (דוגמה של כפתור LIKE)
<div class="fb-like" data-href="<?php echo smart_permalink(); ?>" data-width="120" data-layout="button_count" data-show-faces="false" data-send="false"></div>

סניפטים דומים: