שינוי פוסטים ממתין לפורסם (לכל הפוסטים)

תיאור:

הפונקציה הבאה היא למתשמשים מתקדמים בלבד ואני שומר אותה כאן לצרכי תיעוד וגישה מהירה. מה היא עושה? במקרה הספציפי הבא (ניתן לשנות אותה כמובן) היא מפרסמת את כל הפוסטים שנמצאים במצב "ממתין לאישור" כלומר משנה את הסטטוס שלהם מPending לPublish. שימו לב שניתן לעשות גם את ההיפך או לדוגמה להפוך את כל הפוסטים הממתינים (הPending) לטיוטות וכו'. רק בזהירות ובהצלחה.

first קוד:

  • מה: שינוי הסטטוס של פוסטים בצורה גורפת
  • איפה: לא משנה היכן - יש להריץ פעם אחת!

function change_post_status($post_id,$status){ $current_post = get_post($post_id, 'ARRAY_A'); $current_post['post_status'] = $status; wp_update_post($current_post); }

$args = array( 'post_type' => 'post', 'posts_per_page' => -1, 'post_status' => 'pending', ); $the_query = new WP_Query($args);

if ($the_query->have_posts()) { while ($the_query->have_posts()) { $the_query->the_post();

$pid = get_the_ID(); change_post_status($pid,'publish'); // ניתן לשנות את המילה Publish לכל סטטוס } }

סניפטים דומים: