הצגה של הזנת RSS בלוח הבקרה של וורדפרס

תיאור:

אם אתם בונים תבניות וורדפרס אתם רוצים לעיתים לשים שם ההזנת RSS שלכם ואולי ליהנות מעוד תנועה אל האתר שלכם RSS בלוח הבקרה. הסניפט הבא יציג את כמות הפריטים שתבחרו בלוח הבקרה של וורדפרס מכתובת אתר רצויה.

first קוד:

 • מה: סניפט שמציג הזנת RSS בלוח הבקרה של וורדפרס
 • איפה: בקובץ function.php
add_action('wp_dashboard_setup', 'remove_dashboard_widgets');
function remove_dashboard_widgets() {
   global $wp_meta_boxes;
   // remove unnecessary widgets

   // var_dump( $wp_meta_boxes['dashboard'] ); // use to get all the widget IDs

   unset(
     $wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_plugins'],
     $wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_secondary'],
     $wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_primary']
   );
   // add a custom dashboard widget

   wp_add_dashboard_widget( 'dashboard_custom_feed', 'News from Sagive SEO', 'dashboardSelectedFeedDisplay' ); //add new RSS feed output

}
function dashboardSelectedFeedDisplay() {
   echo '<div class="rss-widget">';
   wp_widget_rss_output(array(
     'url' => 'https://sagive.co.il/feed',
     'title' => 'What\'s up at Sagive SEO',
     'items' => 2,
     'show_summary' => 1,
     'show_author' => 0,
     'show_date' => 1,
   ));
   echo "</div>";
}

סניפטים דומים: