הצגת הזנת RSS בקלות

תיאור:

רוצים להציג הזנת RSS באתר שלכם? יש דרך קלה מאוד לעשות את בוורדפרס בעזרת טיפ-טיפה PHP וקצת HTML. הסניפט הבא יחזיר רשימה של פריטים מהזנת RSS מסוימת לבחירתכם. בנוסף תוכלו לבחור את כמות הפריטים שחוזרים ואם אתם יודעים קצת CSS אפילו לעשות זאת בצורה מעוצבת.

first קוד:

  • מה: סניפט אשר מחזיר פריטים מתוך הזנת RSS.
  • איפה: ישירות במקום / קובץ בו תרצו להציג את ההזנת RSS
<?php 
include_once(ABSPATH.WPINC.'/feed.php');
$rss = fetch_feed('https://feeds.feedburner.com/sagive');
$maxrssitems = $rss->get_item_quantity(5);
$all_rss_items = $rss->get_items(0, $maxrssitems);
?>
<ul>
<?php if ($maxrssitems == 0) echo '<li>No items.</li>';
else
// Loop through each feed item and display each item as a hyperlink.

foreach ( $all_rss_items as $item ) : ?>
<li>
<a href='<?php echo $item->get_permalink(); ?>'
title='<?php _e('Posted on:', 'your_text_domain'); ?> <?php echo $item->get_date('j F Y | g:i a'); ?>'>
<?php echo $item->get_title(); ?></a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>

סניפטים דומים: