הצגה של תמונת פוסט ראשית במיקום רצוי

תיאור:

לאחר הסניפט הקודם בו הפעלנו את הפונקציה של שימוש בתמונה ראשית תרצו וודאי להציג אותה בפוסט שלכם. הסניפט הבא בודק שהתמונה קיימת ואז מציג אותה בהתאם לסוג הגודל שהגדרתם אשר במקרה זה הוא פוסט (post).

first קוד:

  • מה: סניפט שמציג את התמונה הראשית של הפוסט.
  • איפה: בקובץ ובמיקום הרצוי בתוך הLOOP – במקרה זה בקובץ Single.php
<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail( 'post' ); } ?>

סניפטים דומים: