אחזור כתובת הURL של תמונת פוסט

תיאור:

סניפט קטן אבל שימושי (יותר פקודה מאשר סניפט) בעזרתו ניתן להחזיר את כתובת הURL / המסלול של תמונת הפוסט הראשית (thumbnail) בקלות ולעשות בה שימוש. מעולה אם אתם צריכים לשנות את גודל התמונה או להחיל עליה התניות ובדיקות.

first קוד:

  • מה: כתובת הURL של תמונת פוסט
  • איפה: ישירות במיקום בו אתם רוצים להציג את התוצאה
$thumbUrl = wp_get_attachment_url(get_post_thumbnail_id($post->ID));

second קוד:

  • מה: הדגמה של שימוש
  • איפה: ישירות בקוד התבנית והיכן שאתם מציגים את התמונה
$thumbUrl = wp_get_attachment_url(get_post_thumbnail_id($post->ID));

// אם אין תמונת פוסט קח תמונת ברירת מחדל
if(!$thumbUrl) {$thumbUrl = get_bloginfo('template_url').'/images/no-img.jpg';}

<img src="<?php echo $thumbUrl; ?>" alt="<?php the_title(); ?>" class="img-responsive img-thumbnail" />

סניפטים דומים: