שליטה באיזה וידגטים יוצגו בלוח הבקרה

תיאור:

פעמים רבות אנו עשוים לרצות לחסום וידג'טים מסוימים למשתמשים מסוימים ולא להציג הכל. הסניפט הבא מאפשר לכם לחסום הצגה (וגם אפשרות להציג אותם דרך "אפשרויות תצוגה") של וידגטים נבחרים לכולם חוץ מלמנהל האתר. הסירו את השורות של וידגטים שאתם כן רוצים להציג.

first קוד:

 • מה: סניפט שעוזר לבחור איזה וידגטים להציג בלוח הבקרה
 • איפה: בקובץ Functions.php
function remove_dashboard_widgets() {
  global $wp_meta_boxes;
 
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_right_now']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_recent_comments']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_incoming_links']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_plugins']);
 
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_quick_press']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_recent_drafts']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_primary']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_secondary']);
}

// רק מנהל אתר יכול לראות את הוידגטים
if (!current_user_can('manage_options')) {
		add_action('wp_dashboard_setup', 'remove_dashboard_widgets');
}

סניפטים דומים: