פרסונליזציה לדף ההתחברות של וורדפרס

תיאור:

הקוד הבא עושה שלושה דברים… הראשון הוא שהוא מחליף את הלוגו של וורדפרס בדף ההתחברות לאתר שאתם בונים. שימו לב ליצור תמונה מתאימה בשם logo-login.png ולשים אותה בתיקייה images שבתבנית שלכם או לשנות את המסלול ושם התמונה בסניפט

first קוד:

 • מה: סניפט פרסונליזציה לדף ההתחברות של וורדפרס
 • איפה: בקובץ Functions.php
// פונקציה שטוענת את התמונה שלכם בדף ההתחברות
function custom_login_logo() {  
echo '<style type="text/css"> 
h1 a { background-image:url('.get_bloginfo('template_directory').'/images/logo-login.png) !important; } 
</style>';  
}  
add_action('login_head', 'custom_login_logo');

// הקישור של התמונה וגם הטקסט ALT 
function change_wp_login_url() {  
echo bloginfo('url'); // זה הקישור אליו תוביל התמונה = האתר שלכם 
}  

function change_wp_login_title() {  
echo get_option('blogname'); // זה הטקסט שיופיע במעבר עכבר על התמונה
}  

add_filter('login_headerurl', 'change_wp_login_url');  
add_filter('login_headertitle', 'change_wp_login_title');

סניפטים דומים: