מציאת כל הקישורים בדף מרוחק

תיאור:

הסניפט הבא מאפשר לעשות בדיקה מהירה של דף / אתר מרוחק ולהחזיר מאותו URL קצה את כל הקישורים היוצאים בדף. סניפט מעניין מאוד איתו ניתן בעזרת שילוב של קוד נלווה ליצור כלי שבודק קישורים יוצאים ואפילו בודק אם אותם קישורים תקינים או שהם מובילים לדף שאיננו קיים.

first קוד:

  • מה: סניפט שמחזיר את כל הקישורים בדף מרוחק
  • איפה:
<?php
$html = file_get_contents('https://www.example.com');
 
$dom = new DOMDocument();
@$dom->loadHTML($html);
 
// תפוס את כל תגי הקישור בתוכן שחזר
$xpath 		= new DOMXPath($dom);
$databox 	= $xpath->evaluate("/html/body//a");

// המר לרשימת URL'ים
echo '<ul>';
	for ($i = 0; $i < $databox->length; $i++) {
		   $href	= $databox->item($i);
		   $outurl	= $href->getAttribute('href');
		   
		   echo '<li>'.$outurl.'</li>';
	}
echo '</ul>';
?>

סניפטים דומים: