ספירת לייקים של אתר

תיאור:

פונקציה קטנה ושימושית בעזרתה ניתן להחזיר את כמות הלייקים של דומיין מסוים אבל לא רק. המידע המוחזר מאפשר לנו לקבל את כמות הלייקים, כמות השיתופים וכמות התגובות אשר כוללות אזכור של כתובת האתר המדובר.

first קוד:

  • מה: פונקציה שקוראת למידע
  • איפה: בקובץ אותו יש לכלול לקובץ בו רוצים להציג את המידע
function fbdata($url) {
	
	// QUERY FACEBOOK
	$query = "select total_count,like_count,comment_count,share_count,click_count from link_stat where url='{$url}'";
	$call = "https://api.facebook.com/method/fql.query?query=" . rawurlencode($query) . "&format=json";

	// CURL THE RESULT
	$ch = curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $call);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	$output = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
	return json_decode($output);
}

second קוד:

  • מה: הדגמה של שימוש
  • איפה: ישירות במקום בו רוצים להציג את המידע
<?php
// להציג את כמות הלייקים
$fbdata = reset(get_fb_likes($singleUrl));
$fbdata->like_count;

// להציג את כמות השיתופים
$fbdata = reset(get_fb_likes($singleUrl));
$fbdata->share_count;

// להציג את כמות התגובות
$fbdata = reset(get_fb_likes($singleUrl));
$fbdata->comment_count;
?>

סניפטים דומים: