רישום / יצירה של תפריטי צד

תיאור:

הסניפט על שני חלקיו יאפשר לנו ליצור תפריטי צד כאוות נפשנו בוורדפרס. תפריטי צד הם אותם תפריטים אליהם אנו יכולים לגרור וידג'טים. חשוב להבין שעלינו לעשות זאת בשני חלקים… הסניפט הראשון מצהיר על התפריט החדש והשני הוא קוד שנשים במיקום בו נרצה להציג את התפריט.

first קוד:

  • מה: סניפט שמצהיר על 5 תפריטי צד בהתאם לסוג התוכן שלנו
  • איפה: בקובץ Functions.php
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array('name'=>'homepage',
));
register_sidebar(array('name'=>'pages',
));
register_sidebar(array('name'=>'Services',
));
register_sidebar(array('name'=>'Posts',
));
register_sidebar(array('name'=>'category',
));

second קוד:

  • מה: סניפט שנדביק במקום בו נרצה שתפריט מסוים יופיע
  • איפה: בקובץ הרצוי ובמיקום הרצוי באותו הקובץ
<?php if ( function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar('pages') ) : else : ?><?php endif; ?>

סניפטים דומים: