הוספה אוטומטית של Class'ים ראשון ואחרון לפריטים בתפריט

תיאור:

הסניפט הבא שימושי מאוד כיוון שפעמים רבות אנו רוצים לעצב את התפריט שלנו אך מתקשים להשפיע על פריטים בתוכו בנפרד כיוון שהם פריטים ברשימה. הסניפט הבא יוסיף class של first ו-last לפריט הראשון והאחרון בתפריט שלנו!

first קוד:

 • מה: סניפט שמוסיף קלאסים ראשון ואחרון לתפריטים באתר
 • איפה: בקובץ Functions.php
add_filter( 'wp_nav_menu_items', 'first_last_class' );
function first_last_class( $items ) {
  $first = strpos( $items, 'class=' );
	
  if( false !== $first )
     $items = substr_replace( $items, 'first ', $first+7, 0 );

  $last = strripos( $items, 'class=');

  if( false !== $last )
     $items = substr_replace( $items, 'last ', $last+7, 0 );
  return $items;
}

סניפטים דומים: