מסתירים את הודעת ה-עדכן את הוורדפרס למי שאינו מנהל

תיאור:

הסניפט הזה אינו מתאים לכולם אלא רק לאלו בינינו להם אתר רק משתמשים כמו לדוגמה אתר מאמרים מבוסס וורדפרס. הסניפט הזה יסתיר את הודעת העדכון אשר קיימת בראש לוח הניהול של האתר ורק המנהל של האתר יראה אותה מעתה והלאה.

first קוד:

  • מה: סניפט אשר יסתיר את ההודעה עדכן את וורדפרס
  • איפה: בקובץ Functions.php
global $user_login;
get_currentuserinfo();
// בודק אם המשתמש יכול לעדכן תוספים
if (!current_user_can('update_plugins')) {  
	add_action( 'init', create_function( '$a', "remove_action( 'init', 'wp_version_check' );" ), 2 );
	add_filter( 'pre_option_update_core', create_function( '$a', "return null;" ) );
}

סניפטים דומים: