נטרול Hotlinking בעזרת htaccess

תיאור:

הסניפט הבא נועד כדי לחסום hotlinking של תמונות (או מסמך מכל סוג אחר) ואנו עושים זאת בעזרת קובץ הhtaccess שלנו על ידי הטמעת קוד קצר אחרי כל הקוד המוצג בקובץ htaccess הקיים. * הערה: זכרו לשנות את המילה example לשם האתר שלכם - במקרה שלי זה sagive

first קוד:

  • מה: נטרול hotlinking בעזרת htaccess
  • איפה: בקובץ htaccess אחרי הקוד הקיים
# HOTLINK PROTECTION - Method 1
<IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine on
 RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} \.(gif|jpe?g?|png)$ [NC]
 RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^https?://([^.]+\.)?example\. [NC]
 RewriteRule \.(gif|jpe?g?|png)$ - [F,NC,L]
</IfModule>

סניפטים דומים: