ספירת פוסטים בקטגוריה מסויימת

תיאור:

ממשיכים על אותו הגל של שני הסניפטים הקודמים והפעם אני מציג סניפט / פונקציה אשר תאפשר לכם לספור את כמות הפוסטים בקטגוריה מסוימת בוורדפרס (עובד גם על מונחים מותאמים - Taxonomies) ועושים זאת בעזרת סניפט קצר וקל משקל בו ניתן להשתמש בקלות!

first קוד:

  • מה: ספירת פוסטים בקטגוריה
  • איפה: בקובץ Functions.php
function posts_in_term($catid, $taxonomy) {
    $qTerm = get_term($catid, $taxonomy);
    return $qTerm->count;
}

second קוד:

  • מה: הדגמה של שימוש
  • איפה: בקובץ ובמיקום הרצוי בתבנית שלכם
// סופרים כמה פוסטים בקטגוריה רגילה
echo posts_in_term(1, 'category').' Posts in General Category.';
 
// סופרים כמה פוסטים בטקסונומי ספציפי
echo posts_in_term(1, 'gallery_cat').' Custom Posts Gallery Taxonomy.';

סניפטים דומים: