ספירת קטגוריות של פוסט

תיאור:

בהמשך לסניפט הקודם אנו ממשיכים עם קטגוריות והפעם סופרים כמה קטגוריות יש לפוסט מסוים בעזרת הפוסט ID שלו. סניפט קל לתפעול וקל משקל וגם שימושי פעמים רבות כדי להתאים את המראה של אלמנט מסוים או כדי להגביל משתמשים.

first קוד:

 • מה: ספירת קטגוריות של פוסט
 • איפה: בקובץ Functions.php
function postTermCount($post_id, $taxonomy){
  $args = array( 
    'fields' =>'ids',
    'hide_empty' => 0
   );
  $terms = wp_get_post_terms($post_id, $taxonomy, $args);
  $count = count($terms);
   
  return $count;
}

second קוד:

 • מה: הדגמה של שימוש
 • איפה: בתבנית שלכם בקובץ הרצוי
// ספירת קטגוריות של פוסט ספציפי
echo postTermCount('10', 'category');
 
// ספירת קטגוריות של פוסט מותאם (ערכים לדוגמה)
echo postTermCount('10', 'galleries');

סניפטים דומים: