קיצור הכותרת – גרסה עם…

תיאור:

הסניפט הבא מורכב יותר מהקודם ועושה כמעט את אותו התפקיד. הוא יקצר בעבורכם כותרות ארוכות מידי ואם כבר יעשה זאת יוסיף בסוף הכותרת שקוצרה שלוש נקודות… למען הסר ספק אני מסביר שוב… רק אם יש צורך לקצר את הכותרת יתווספו לסוף שלה שלוש נקודות.

first קוד:

  • מה: סניפט חכם לקיצור כותרת עם סיומת של 3 נקודות
  • איפה: בקובץ functions.php
function short_title($len,$rep='...') {
	$title = the_title('','',false);
	$shortenedTitle = limitMyText($title, $len, $rep);
	print $shortenedTitle;
}

function limitMyText($string, $length, $replacer) {
	if(strlen($string) > $length)
	return (preg_match('/^(.*)\W.*$/', substr($string, 0, $length+1), $matches) ? $matches[1] : substr($string, 0, $length)) . $replacer;
	return $string;
}

second קוד:

  • מה: החלק של הכותרת עצמה עם מספר התווים הרצוי
  • איפה: בקובץ הרצוי ובמיקום הרצוי בו תרצו להציג את הכותרת.
<?php short_title(32,'...'); ?>

סניפטים דומים: