סך מספר התגובות באתר

תיאור:

פעמים רבות נרצה להציג את כמות התגובות הכללית של האתר שלכם ואפילו מחוץ לLOOP... הסניפט הבא יאפשר לכם להציג את כמות התגובות במיקום רצוי כלומר בדף או בפוסט מסוים.

first קוד:

  • מה: סניפט אשר מחזיר את מספר התגובות באתר.
  • איפה: בקובץ ובמקום בו תרצו להציג נתון זה
<?php
$totalcomments = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->comments WHERE comment_approved = '1'"); 
if (0 < $totalcomments) {
	$totalcomments = number_format($totalcomments); 
	echo "There is a total of:".$totalcomments." comments on my website";
}
?>

סניפטים דומים: