שינוי טקסט בתוך מחרוזת טקסט

תיאור:

פעמים רבות נרצה לשנות טקסט מסוים לפני שאנו מגישים אותו בטופס או לפני שאנו מחזירים אותו לגולש למטרות תצוגה או התאמה של הקוד... בדוגמה הבאה אני מדגים את משנים מחרוזת טקסט בjQuery בקלות! הדוגמה היא שינוי של כתובת אתר לכתובת אתר עם https:// לפניה.

first קוד:

var url = 'www.example.com';
var fixed_url = url.replace('www.', 'https://www.');

סניפטים דומים: