הפניה לעמוד רצוי עם PHP

תיאור:

סניפט קצר ושימושי שניתן לשדרג למטרות שלכם אשר מבצע הפניה למיקום רצוי. ניתן לטעון את הפונקציה פעם אחת ואז לקרוא לי ברחבי האתר שלכם ואפילו להשתמש בהפניות במקרים כמו לדוגמה גולש שאיננו מחובר מופנה לדף אחר.

first קוד:

  • מה: פונקציה שעושה הפניה לדף אחר
  • איפה: בדף עצמו או בקובץ מצורף
function redirect_to($newlocation) {
	if ($newlocation !=NULL) {
		header("Location: {$newlocation}");
		exit;
	}
}

second קוד:

  • מה: הדגמה של שימוש בפונקציה
  • איפה:
<?php
$newlocation= 'example.php';
redirect_to($newlocation);
?>

סניפטים דומים: