אחזור מספר רנדומלי בתוך טווח מספרים

תיאור:

פונקציה שימושית מאוד שמחזירה מספר רנדומלי בין שני מספרים בעזרת פונקציה פשוטה של Javascript. פשוט הטמיעו את הפונקציה והשתמשו בה היכן שתרצו בקוד.

first קוד:

function random(min, max, decimal, exclude) {
  // if no min and max is passed, return true or false
  if (arguments.length < 2) return(Math.random() >= 0.5);

  // calc decimal multiplier
  var factor = 1, result;
  if (typeof decimal === "number") {
    factor = Math.pow(10, decimal);
  }

  // loop until we get a value that isn't our exclude value
  do {
    result = Math.random() * (max - min) + min;
    result = Math.round(result * factor) / factor;
  } while (result === exclude);
  return result;
}

// USAGE:
random(4, 10, 0, 5);

סניפטים דומים: