הדפסת מערך בדומה לPHP

תיאור:

קיימות מספר שיטות להציג את הערכים אשר נמצאים בתוך מערך אבל ממש לאחרונה חיפשתי דרך להציג מערך כמו שהוא מוצג בשפת PHP למטרות debugging (ניפוי שגיאות) וייצרתי את הפונקציה הבאה בעזרת מידע משלים ברשת. אז הנה - פונקציה פשוטה שתכתוב למסך / לדף את המערך בצורתו המקורית!

first קוד:

function print_array(arr) {
	for(var i=0;i<arr.length;i++){
	document.write("<b>arr["+i+"] is </b>=>"+arr[i]+"<br>");
	}
}

// הדגמה של שימוש בפונקציה
arrayPrint(exampleArray);

סניפטים דומים: