קישורי NoFollow בקטגוריה ספציפית

תיאור:

לפעמים אנחנו מפרגנים לאתרים חיצוניים באתר שלנו אבל לא רוצים לאבד Link Juice. מצד שני לעבור קישור קישור ולקבוע אותו כNoFollow יכול להיות מתיש. הסניפט הבא יצמיד תג NoFollow לכל הקישורים בתוכן של קטגוריה נבחרת.

first קוד:

  • מה: סניפט שמצמיד תג NoFollow לכל הקישורים בתוכן בקטגוריה מסויימת.
  • איפה: בקובץ functions.php
function nofollow_cat_posts($text) {
global $post;
	if( in_category(1) ) { // קבעו את הID של הקטגוריה כאן
		$text = stripslashes(wp_rel_nofollow($text));
	}
	return $text;
}
add_filter('the_content', 'nofollow_cat_posts');

סניפטים דומים: