אם רשת אתרים קיימת

תיאור:

בדיקה פשוטה אשר מובנית בוורדפרס ומחזירה תשובה של כן / לא אם קיימת רשת אתרים פעילה... זה הבסיס למרבית ההתניות שאנו נציג בהתאם לרשת אתרים. זאת למעשה פונקציה מובנית קומפלט בוורדפרס ונמצאת כאן לצרכי גישה קלה.

first קוד:

  • מה: האם אנו ברשת אתרים?
  • איפה: ישירות במקום בו אתם רוצים לבצע את הבדיקה
<?php
if ( is_multisite() ) { 
     echo 'רשת אתרים מופעלת';
 }
else {
     echo 'לא מותקנת רשת אתרים';
}
?>

סניפטים דומים: