ריווח עם PHP

תיאור:

עוד פונקציה שימושית עם PHP שעוזרת לנו לחסוך בCSS מיותר וליצור ריווח (Margin) אשר מותאם בדיוק לצרכים שלנו בשורה אחת ובצורה מהירה עבור משתנה מכל סוג.

first קוד:

  • מה: פקודה דינמית ליצירת MARGIN
  • איפה: בקובץ שמכיל את הפונקציות
function margin($direction, $value) {
	if($direction) {
		echo 'margin-'.$direction.':'.$value;
	}
	else {
		echo 'margin:'.$value;
	}
}

second קוד:

  • מה: הדגמה של שימוש
  • איפה: ישירות במקום בו רוצים להציג את המידע
// ריווח לימין בפיקסלים
<div style="<?php margin('right', '20px'); ?>">ריווח לימין הדגמה</div>

// ריווח לכל הכיוונים עם אחוזים
<div style="<?php margin('', '5%'); ?>">ריווח לכל הכיוונים</div>

סניפטים דומים: