שינוי גודל תמונה בצורה דינמית

תיאור:

סניפט פשוט מאוד ולא חכם כל כך אבל שימושי שמאפשר לשנות את הגודל של תמונה נבחרת בצורה מהירה וקלה ובעזרת פונקציה קטנה מאוד וקלה לשליטה.

first קוד:

  • מה: שינוי גודל תמונה באחוזים
  • איפה: במיקום שאתם רוצים להציג את התמונה
<?php
header('Content-type: image/jpeg');

// כאן שולטים במסלול התמונה
$imgfile = 'https://sagive.co.il/tools/image-colors-scraper/img/sagive-seo-300x300-001.jpg';

// כאן שולטים בגודל התמונה באחוזים -> 0.7 = 70 אחוז
$percent = 0.7;

list($width, $height) = getimagesize($imgfile);
$newwidth = $width * $percent;
$newheight = $height * $percent;
 
$thumb = ImageCreateTrueColor($newwidth,$newheight);
$source = imagecreatefromjpeg($imgfile);
 
imagecopyresized($thumb, $source, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);
 
imagejpeg($thumb);
?>

סניפטים דומים: