ניקוי רווחים בתוך ערכים בArray

תיאור:

הסניפט הבא עושה פעולה פשוטה מאוד אבל שימושית בהחלט בכמה פרויקטים שבנינו. מה שהוא עושה זה לנקות את נערכים עצמם בתוך מערך מרווח בתחילת הערך ובסוף הערך. בשפת PHP קוראים לזה TRIM ואנו מחילים אופציה זאת על כל הערכים בArray.

first קוד:

  • מה: ניקוי רווחים במערך
  • איפה: ישירות בקובץ הרצוי או בקובץ שאתם מכלילים אליו
function cln_empty_keys($array) {
	$array = array_filter($array, create_function('$a','return trim($a)!=="";'));
	$array = array_map('trim', $array);
	return $array;
}

סניפטים דומים: