שינוי שדה קלט בעת הקלדה

תיאור:

הסניפט הבא הוא האחראי לשינויים בצורה, ברקע ואפילו בתמונת הרקע שאנו רואים בשדות קלט (בטפסים רבים). דוגמה טובה היא טופס בו אנו מקלידים שם ולאחר מכן השדה של השם הופך לירוק דהיינו הטקסט ארוך מספיק או כל התניה אחרת שקבע מנהל האתר. כלומר הסניפט מגיב לשינוי בתוך שדה הקלט עם פקודה נלווית. בדוגמה המצורפת הרקע של שדה הקלט הופך לירוק כדי להמחיש שהערך תקין.

first קוד:

jQuery(function($){

	// TURN FIELDS TO GREEN ON CHANGE //////////////////////////
	$('input#senderName').change(function() {
		var sender_name = $('input#senderName').val().length;
		if(sender_name > 4) {
			$('input#senderName').css('background', '#DEF0CC');
		}
	});
});

second קוד:

<input type="text" id="senderName" />

סניפטים דומים: