הבדל בין שני תאריכים בPHP

תיאור:

הפונקציה הבאה היא פונקציה שימושית ביותר שעשיתי לה קצת התאמה כדי לשרת את המטרות שלי. מה שהיא עושה למעשה הוא להחזיר את ההבדל בין שני תאריכים שונים ומחזירה את הפרמטר שאתם צריכים כלומר שנים, ימים, או חודשים. הפונקציה קצת מתחכמת אז שימו לב ובהצלחה.

first קוד:

  • מה: ההבדל בין שני תאריכים
  • איפה: בדף עצמו או בקובץ מצורף
<?php
function calc_date_diff($date1, $date2, $type){

	// post date: $date1
	// current date: $date2
	// ${$type} = days OR months OR years

	$diff = abs(strtotime($date2) - strtotime($date1));

	$years = floor($diff / (365*60*60*24));
	$months = floor(($diff - $years * 365*60*60*24) / (30*60*60*24));
	$days = floor(($diff - $years * 365*60*60*24 - $months*30*60*60*24)/ (60*60*24));
	
	return ${$type};
}
?>

second קוד:

  • מה: הדגמה של שימוש בפונקציה
  • איפה: בקובץ ובמיקום בו אתם רוצים להציג את המידע
<?php
$date1 = '2012-12-01';
$date2 = '2012-12-24';
$type = 'days'; // בחרו את המשתנה הרצוי

$daysDifference		= calc_date_diff($chequeFixesDate, $currentDate, 'days');
?>

סניפטים דומים: