רוחב אוטומטי בתפריט לפי כמות פריטים

תיאור:

סניפט מ-ע-ו-ל-ה שמאפשר פתרון לבעיה ותיקה בימים! בעזרת סניפט זה תוכלו לתת לכל הפריטים בתפריט עליון (לדוגמה, יכול להיות כל תפריט) רוחב זהה בצורה אוטומטית על ידי ספירת כמות הפריטים באותו תפריט וחלוקה למאה וכל זאת ללא מגע אדם!

first קוד:

jQuery(function($){
	var itemscount = $("#top-menu li").size();
	var percentage = 100 / itemscount;
	
	$("#top-menu > li").css('width', percentage+'%');
});

second קוד:

<ul id="top_menu">
	<li>first item</li>
	<li>second item</li>
	<li>third item</li>
	<li>fourth item</li>
	<li>last item</li>
</ul>

סניפטים דומים: