תמונת הכותב על פי האימייל שלו

תיאור:

אם אתם לא מכירים את גרבטר (gravatar.com) הגיע הזמן. הסניפט הבא יאפשר לכם להשיג את התמונה של הכותב בגרבטר על ידי האימייל של הכותב

first קוד:

  • מה: סניפט שמחזיר את התמונה של הכותב מגרבטר
  • איפה: במיקום הרצוי ובקובץ הרצוי
<?php
if (function_exists('get_avatar')) { 
	get_avatar( 'email@example.com', '100' ); 
}
?>

סניפטים דומים: