רישום / יצירה של תפריטים מותאמים (Custom Menus)

תיאור:

מי שמכיר את וורדפרס טוב מכיר את התכונה החדשה מאז גרסה 3+ של התפריטים הנוחים לשימוש אליהם אפשר לגרור עמודים, פוסטים, קטגוריות ועוד וכך ליצור תפריט! פעמים רבות בתבניות יש מיקום מוכן לתבנית זאת וזה מה שנעשה עכשיו. בסניפט הזה ניצור שלושה מיקומים מוכנים לתפריט בהם נוכל אחר כך להשתמש בתבנית שלנו.

first קוד:

 • מה: סניפט שמצהיר 3 תפריטים מותאמים
 • איפה: בקובץ Functions.php
add_action( 'init', 'register_my_menus' );
 
function register_my_menus() {
  register_nav_menus(
    array(
      'primary-menu' => __( 'Primary Menu' ),
      'secondary-menu' => __( 'Secondary Menu' ),
      'tertiary-menu' => __( 'Tertiary Menu' )
    )
  );
}

second קוד:

 • מה: סניפט שקורא לתפריט מותאם לפי שמו
 • איפה: בקובץ הרצוי ובמיקום הרצוי באותו הקובץ
<?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'primary-menu' ) ); ?>

סניפטים דומים: