קיצור קוד שעושה רקע צהוב לטקסט נבחר

תיאור:

קיצור קוד פשוט ונפוץ בשימוש אשר מאפשר לנו להדגיש קטע טקסט מסוים ולעשות לו רקע צהוב. אני משתמש בקיצור זה המון באתר שלי ואתה יכולים לדוגמה בכותרת שנמצאת מעל פסקה זאת.

first קוד:

  • מה: קיצור קוד שיעשה רקע צהוב לטקסט מסוים.
  • איפה: בקובץ Functions.php
function yellowbg_highlight($atts, $content = null) {
extract(shortcode_atts(array(
 'color' => 'yellow',
 'font' => '#000000'
 ), $atts));
 return "<FONT style=\"BACKGROUND-COLOR: $color; color: $font\">$content</font>";
}
add_shortcode('yellowbg','yellowbg_highlight');

second קוד:

  • מה: הדגמה של שימוש
  • איפה: ישירות בפוסטים / עמודים בזמן שאתם כותבים את התוכן.
[yellowbg]אני טקסט עם רקע צהוב[/yellowbg]

סניפטים דומים: