קיצור קוד שמחזיר את התוכן מדף אחר

תיאור:

לפעמים נרצה להציג בדף מסוים את התוכן של דף אחר באתר בכלל סדר של תפריטים או בכלל… נוכל לדוגמה להכין פוסט שיש בו פרטי צור קשר ואז להכליל אותו בהרבה פוסטים… הסניפט הבא מאפשר להטמיע את התוכן של / פוסט אחר לפי הID שלו.

first קוד:

  • מה: סניפט שמאפשר להחזיר את התוכן של דף אחר באתר שלנו.
  • איפה: בקובץ Functions.php
function sagive_includepostcontent($atts) {
 
 $thepostid = intval($atts[postid]);
 $output = '';
 
 query_posts("p=$thepostid&post_type=page");
 if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post();
 $output .= get_the_content($post->ID);
 endwhile; else:
 // failed, output nothing

 endif;
 wp_reset_query();
 
 return $output;
 
}
add_shortcode("includepost", "sagive_includepostcontent");

second קוד:

  • מה: הדגמה של שימוש
  • איפה: ישירות בפוסטים / עמודים בזמן שאתם כותבים את התוכן.
// postid = הID של הפוסט המבוקש
[includepost postid=110]

סניפטים דומים: