הסרת מוצרים דומים אוטומטיים בWooCommerce

תיאור:

הסניפט הבא נותן מענה לצורך אמיתי שמרביתנו מתמודדים איתו והוא הסרת החלק האוטומטי אשר נוסף על ידי תוסף WooCommerce ונקרא "מוצרים קשורים" - אם אתם רוצים להכין לופ משלכם אשר יציג מוצרים דומים או סתם רוצים להסיר מקטע זה הנה הקוד שאתם צריכים בשביל לעשות זאת.

first קוד:

  • מה: הסרת מוצרים קשורים בדף מוצר של WooCommerce
  • איפה: בקובץ Functions.php או בקובץ אשר אתם כוללים אליו
function wc_remove_related_products( $args ) {
	return array();
}
add_filter('woocommerce_related_products_args','wc_remove_related_products', 10); 

סניפטים דומים: