מספר מילים בפוסט

שאל שאלה

0

אך מגדירים את מספר המילים, בקודקס?

מאת חיים
בתאריך 19-12-2017
חיים