לא הולך לי עם קיצור שכולל loop

שאל שאלה

1

אני מנסה כבר כמה שעות לעשות קיצור קוד שכולל loop של wp query ולא הולך!

הנה הקוד לדוגמה:

add_shortcode('recentposts', 'my_recent_posts');
function my_recent_posts($atts, $content = null) {

extract(shortcode_atts(array(
 "amount" => '10',
 "classes" => '',
 ), $atts));

$muargs = array(
 'posts_per_page' => $amount
 );
 $muQuery = new WP_Query($muargs);
 echo '<ul>';
 while($faqQuery->have_posts()) {
 $faqQuery->the_post();

 echo '<li><a href="'.get_permalink().'">'.get_the_title().'</a></li>';

}
 echo '</ul>';

 wp_reset_postdata();

}

אפשר עזרה? (אני רוצה גם להבין למה זה לא הולך)

מאת דורי
בתאריך 13-02-2014
דורי